Air pollution in Viet Nam

Resource type
Video
Source
UNICEF Vietnam
Geographic area
East Asia & Pacific

Air pollution has increasingly emerged as one of the most significant health and environmental hazards affecting the population in Viet Nam, especially pregnant women and children.

The series of three video clips on air pollution is a collaborative effort between UNICEF Vietnam and the Viet Nam Health Environment Management Agency, Ministry of Health of Vietnam, to raise awareness about air pollution and advocate for cleaner air. 
 

###

Ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những mối nguy hiểm nghiêm trọng nhất về sức khỏe và môi trường đối với người dân ở Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ mang thai và trẻ em.

Chuỗi ba video clip về ô nhiễm không khí được thực hiện với sự hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Cục Quản lý Môi trường Y tế Việt Nam, Bộ Y tế Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí và vận động cho một bầu không khí trong lành hơn.